FyrstikkPAN

Reklametjenester for små og mellomstore bedrifter

Ultra design kan tilby grafisk design, webdesign, illustrasjon og foto

- Brosjyrer, kataloger og prislister
- Annonser og salgsmateriell
- Plakater og skilt.
- Firmatrykksaker.
- Bildekor
- Webdesign og drift.


Fagmessig håndtering fra idè til ferdig trykksak.


Av illustrasjoner tilbys både tradisjonelle håndtegnede illustrasjoner og digitale. 3D tegninger i tilnærmet fotokvalietet. Animerte filer kan også leveres.


Fotografering i eget studio eller ute av huset.
Høy kompetanse på bildebehandling.

- Produktfoto
- 360oVR-Foto og animasjoner.
- Panorama


Gode priser på fotokopier og storformat
 

Om ultra design

Ultra design ble tablert i 1984. I starten ble det laget illustrasjoner, logos, firmatrykksaker og brosjyremateriell.

I perioden 1. januar 1997- september 2002 var virksomheten en ren reklameavdeling hos Joti AS/Joti Reklame, som tjenesteyter for Joti og søsterselskapene i Jebo gruppen.
Jebo gruppen besto i denne tiden av følgende firmaer:

- Joti AS (i dag Purus Joti AS)
- Isoterm AS
- Joti Svenska AB
- HJ Plastic AS / Joti HJ, Danmark
- Aqualine AS
- Norcoil AS
- Lycro AS
- International Pipe system AS, Norge
- International Pipe system Sweden AB
- International Pipe system AS, Danmark
- IPS Finland OY
- Elpipe AS
- Powerpipe Systems AB

I september 2002 ble Joti AS kjøpt av Purus gruppen. De øvrige firmaene i Purusgupper er:
- Purus AB, Sverige
- Purus Västbo AB, Sverige
- Purus Malma AB, Sverige
- Purus AS (tidl.Jan Olsson AS), Danmark

Ultra design er fra 1. februar 2004 i selvstendig drift. Noe av kundemassen er fortsatt selskaper
fra Jebo- og Purus gruppen, men det er i dag mange oppdragsgivere fra flere andre bransjer
.

m8
UDlogoHvitfyll4PNG1