top of page

Om ultra design

Ultra design kan tilby grafisk design, webdesign, illustrasjon og foto

- Brosjyrer, kataloger og prislister
- Annonser og salgsmateriell
- Plakater og skilt.
- Firmatrykksaker.
- Bildekor
- Webdesign og drift.
Fagmessig håndtering fra idè til ferdig trykksak.


Av illustrasjoner tilbys både tradisjonelle håndtegnede illustrasjoner og digitale.
3D tegninger i tilnærmet fotokvalietet. Animerte filer kan også leveres.


Fotografering i eget studio eller hos oppdragsgiver. Proff bildebehandling. 

- Produktfoto
- 360 graders VR-Foto og animasjoner.
- Panorama

Kataloger2019.jpg

Ultra design ble tablert i 1984 med utforming av illustrasjoner, logos, firmatrykksaker og brosjyremateriell. 
I perioden 1. januar 1997- september 2002 var virksomheten en ren reklameavdeling
hos Joti AS, senere Purus Joti AS, som tjenesteyter for Joti og søsterselskapene i Jebo gruppen. 

bottom of page